Доклад от наблюдението на изборите за Европейски Парламент и 41-во Народно Събрание

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи Доклада от наблюдението на изборите за Европейски парламент и Народно събрание през 2009 г. Доклад от Наблюдението на Изборите за Европейски Парламент и 41-во Народно Събраниe