Доклад от наблюдението на изборите за президент и местна власт – 23 и 30 октомври 2011 г.

През октомври 2011 година бяха проведени изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и изборите за общински съветници и кметове на общини и кметства в България. В отговор на обществените очаквания за активно гражданско участие, което да съдейства за по-висока прозрачност на изборния процес и за по-добра информираност на българските избиратели, Асоциация „Прозрачност без граници” извърши наблюдение на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и на изборите за общински съветници и кметове. Настоящият доклад отразява основните констатации, изводи и препоръки, формулирани от Асоциация “Прозрачност без граници” въз основа на осъществения мониторинг на двата тура на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и на изборите за общински съветници и кметове, проведени на 23 октомври и 30 октомври 2011 година.