Доклад от наблюдението на частичните местни избори май 2012 г.

На 13 май 2012 година Асоциация „Прозрачност без граници” извърши наблюдение на частичните избори за общински съветници в община Кюстендил и на частичните избори за кмет на община Съединение. Със съдействието на своите акредитирани наблюдатели Асоциация „Прозрачност без граници” наблюдава протичането на изборния ден в отделни секционни избирателни комисии, както и работата на Общинските избирателни комисии. Чрез своето наблюдение Transparency International – България се стреми да установи извършени нарушения в изборния процес, за които да информира своевременно обществото, а също така и да окаже превантивен ефект върху поведението на участниците в изборите. Мониторингът беше част от инициативата за наблюдение на местните и президентски избори, проведени през есента на 2011 година. Водещата цел на Transparency International – България е да упражни граждански контрол и да насърчи участниците в изборите да насочат усилията си към ограничаване на практиките за купуване на гласове и спазване на принципите на прозрачност и почтеност в изборния процес. В наблюдението отново се включиха представители на местни неправителствени организации. Докладът от изследването на частичните местни избори може да изтеглите от тук.