Проект „Ефективният граждански контрол като фактор за повишаване на почтеността в политическия и изборния процес”

роектът „Ефективният граждански контрол като фактор за повишаване на почтеността в политическия и изборния процес” е едногодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от края на месец юни 2011 година с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Основната цел на проекта и да повиши почтеността в изборния процес, като мобилизира усилията на гражданското общество за упражняване на ефективен граждански контрол върху предстоящите избори в две основни насоки: прозрачност и отчетност на финансирането на предизборните кампании; почтеност и прозрачност на изборния процес; превенция на практиките за купуване на избирателни гласове. Основните цели на инициативата са: мобилизиране на експертния капацитет на експерти и представители на гражданските организации в изработването и приложението на нова методология за мониторинг на предстоящите местни и президентски избори, която е адекватна на разпоредбите на новия Изборен кодекс; мобилизиране на неправителствени организации и медии за осъществяване на ефективен граждански контрол върху финансирането на предизборните кампании и провеждането на избори; повишаване на обществената чувствителност и създаване на атмосфера на нетолерантност към корупционни практики, непрозрачно финансиране на предизборните кампании и злоупотреби в изборния процес; взаимодействие между структурите на гражданското общество и държавните институции за упражняване на ефективен контрол върху изборния процес. Инициативата ще бъде осъществена в три основни насоки на действие: мобилизиране на капацитета на гражданското общество и на експертната общност за извършване на наблюдение, съобразено с новите разпоредби на изборното законадателсво – извършване на социологически и правни изследвания и анализи, въз основа на които да бъде разработена методология за мониторинг на изборния процес; провеждане на широка застъпническа кампания, включваща създаване на гражданска коалиция за мониторинг на изборния процес, провеждане на медийна кампания в подкрепа на прозрачността и почтеността на изборния процес, както и редовно предоставяне на информация относно резултатите от инициативата, в т.ч. и мониторинг на изборния процес, фокусиран върху два основни компонента: мониторинг на финансирането на предизборните кампании и мониторинг на изборния процес в рамките на изборния ден. В резултат на осъществяването на инициативата ще бъдат изработени Индекс за прозрачност на президентски избори – 2011 и Индекс за прозрачност на финансирането на местни избори – 2011. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”, като част от дейността по проект „Ефективният граждански контрол като фактор за повишаване на почтеността в политическия и изборния процес”. Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.