Асоциация „Прозрачност без граници” представи резултатите от наблюдението на частичните избори

Днес Асоциация „Прозрачност без граници” представи резултатите от наблюдението на частичните избори за общински съветници в Кюстендил и частичните избори за кмет на община Съединение, които се проведоха на 13 май 2012 година. Българското национално представителство на Transparency International извърши наблюдение чрез свои акредитирани наблюдатели и със съдействието на местни неправителствени организации. Обхватът на наблюдението включва работата на общинските избирателни комисии и протичането на изборния процес в избирателните секции. Сигналите, получени в рамките на изборния ден, показват отново превес на административните нарушения и на проблеми с организационно-технически характер. На следващо място се нареждат сигналите за нарушения, които за свързани с опити за контролиран вот. Характерът на констатираните нарушения мотивира Асоциация „Прозрачност без граници” да постави отново на фокуса на вниманието необходимостта от широка обществена дискусия за промени в изборното законодателство. В тази връзка бяха представени основните предложения на организацията, насочени към: необходимост от развитие на административния капацитет на изборната администрация, чрез осигуряване на необходимите финансови и експертни ресурси за изпълнение на нейните функции; създаване на регистър на избирателите и съставяне на коректни избирателни списъци; разширяване на приложението на регионалните преброителни центрове; по-ясна регламентация на статута и правомощията на застъпниците и на наблюдателите; нови правила за равен и безплатен достъп на кандидатите до дискусионни и информационно-аналитични предавания в обществените медии.

Изтегли презентация от тук.

Изтегли доклада от наблюдението на частичните избори от тук