Архив

На 24 ноември 2008 девет български неправителствени организации инициираха гражданска кампания срещу купуването на избирателни гласове на предстоящите избори за български представители в Европейския парламент и за народни представители в 41-то Народно събрание. Инициативата под наслов „САМ ИЗБИРАМ” имаше за цел да ограничи порочната практика по купуване на гласове на българските избиратели, злоупотребите с техните избирателни права, както и да повиши прозрачността и контрола върху финансирането на предизборните кампании.

Гражданската инициатива срещу купуването на избирателни гласове “САМ ИЗБИРАМ” бе осъществена в три основни насоки:

  1. Формулиране на пакет от предложения за промени в изборното законодателство (Обществен договор за свободен и демократичен избор в България), които са представени на парламентарно представените политически партии и доведоха до значими промени в законодателството с приемането на новия Изборен кодекс;
  2. Осъществяване на широка информационна кампания сред българските граждани за техните права и отговорности като гласоподаватели;
  3. Провеждане на независим граждански мониторинг на изпълнението на предложените мерки срещу купуването на избирателни гласове и на мерките за по-ефективен контрол върху финансирането на предизборните кампании. Резултатите от мониторинга могат да бъдат намерени в секция „ИЗПЪЛНЕНИЕ”.

Инициатори на неформалната Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор бяха Асоциация “Прозрачност без граници”, Институт “Отворено общество” – София, Българско училище за политика, Европейски институт, Зелени Балкани, Институт за пазарна икономика, Фондация за реформа в местното самоуправление, Център за икономическо развитие и Център за либерални стратегии. Участие в инициативата взеха19 парламентарно представени политически партии и повече от 40 неправителствени организации в цялата страна.

За основните етапи от развитието на инициативата можете да се информирате от секция „НОВИНИ”.

Висчки анализи и изследвания, пореведени в рамките на инициативата можете да консултирате в секция „АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ”.

Инициативата бе подкрепена от Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа и Балкански тръст за демокрация.