Нашата кампания

Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес е приемник на инициативата срещу купуването на избирателни гласове “САМ ИЗБИРАМ”, стартирала през 2009 година с водещата роля на Асоциация „Прозрачност без граници“. Като водеща организация в усилията на гражданския сектор в България за противодействие на политическата корупция, в продължение на 10 години Асоциация „Прозрачност без граници“ провеждаше граждански мониторинг върху прозрачността на финансиране на предизборните кампании и политическите партии. Експертните оценки и организираните от Асоциация „Прозрачност без граници“ застъпнически кампании доведоха до съществени изменения в законодателството с приемането на новия Изборен кодекс през 2011 година. Основната цел на кампанията на Асоциация „Прозрачност без граници“ е насочена към осъществяване на граждански мониторинг по приложението на всички разпоредби на Изборния кодекс, които имат за цел да осигурят повече прозрачност при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и избори за кметове и общински съветници в Република България.

Основни компоненти на гражданския мониторинг през 2011 година на Асоциация „Прозрачност без граници“ и партньорите от Гражданската коалиция за наблюдение на изборния процес:

1) Мониторинг на финансирането на кампаниите за избор на президент и вицепрезидент на Република България (за повече информация, моля консултирайте секция „ДОГОВОР ЗА ПОЧТЕНОСТ“);

2) Мониторинг на финансирането на кампаниите за избор на кметове и общински съветници в Република България (за повече информация, моля консултирайте секция „ДОГОВОР ЗА ПОЧТЕНОСТ“);

3) Мониторинг за публичност на медиите;

4) Мониторинг за прозрачност и публичност в действията на компетентните институции – ЦИК, ОИК, МВР, Сметна палата, Прокуратура на Република България;

5) Предоставяне на безплатна правна помощ на жертви и свидетели на купуване на гласове в реално време чрез безплатна телефонна линия от цялата страна 0800 11 224;

6) Наблюдение в реално време на изборния ден;

7) Наблюдение в реално време на организацията на работа на преброителната комисия в община Бобошево

В инициативата активно участие вземат представители на повече от 20 неправителствени организации от цялата страна.