Договор за почтеност

Като продължение на предложения през 2009 година на политическите сили Обществен договор за демократичен избор (за повече информация моля консултирайте секция „АРХИВ”), на 19 сеКато продължение на предложения през 2009 година на политическите сили Обществен договор за демократичен избор (за повече информация моля консултирайте секция „АРХИВ”), на 19 септември 2011 година Асоциация „Прозрачност без граници” инициира Договор за почтеност и прозрачност при финансирането и провеждането на кампанията за избор на президент и вицепрезидент на Република България, който има за цел да ангажира кандидатите, издигнати от политически партии, коалиции и инициативни комитети с прилагането на мерки срещу купуването на гласове и с провеждането на предизборна кампания в съответствие със стандартите за прозрачност, публичност и отчетност.

Текстът на Договора за почтеност можете да намерите тук . Покана за подписване на документа е отправена до всички участници в кандидат-президентската кампания. Те могат да получат оригинал на Договора за почтеност след заявка на тел. 986 79 20. За включили се в инициативата ще се считат кандидат-президентските двойки, които са изпратили надлежно подписан екземпляр на Договора на почтеност на адреса на Асоциация „Прозрачност без граници“ или по електронна поща на адрес: mbox@transparency.bg.

Същият формат на Договор за почтеност ще бъде предложен и на всички кандидати за кмет и общински съветници в страната.

Участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, както и за кметове и общински съветници, са поканени да поемат следните ангажименти:

1) Да осъществяват финансирането на предизборната си кампания в съответствие с принципите за прозрачност, публичност и отчетност, както и в пълно съответствие с изискванията на закона.

2) Да провеждат предизборната си кампания в съответствие с най-добрите международни стандарти и практики, които изключват всяка форма на нерегламентирано въздействие върху избора на българските граждани, в т.ч. купуване на гласове и контролиран вот.

3) Да гарантират високо ниво на публичност и прозрачност на процеса на финансиране на своята кампания като предоставят на представителите на Асоциация „Прозрачност без граници” възможност за извършване на граждански мониторинготносно приходите и разходите по провеждане на кампанията.

Като страна при подписването на Договора за почтеност, Асоциация „Прозрачност без граници” и нейните партньори се ангажират:

1) Да проведат граждански мониторинг за изпълнение на ангажиментите, поети в настоящия договор.

2) Предоставят експертни консултации на всички заинтересовани лица, институции и организации относно международно утвърдените стандарти за финансиране на политическата дейност и механизмите за повишаване на прозрачността и отчетността в предизборния процес.

3) Да проведат мащабна разяснителна кампания пред българската общественост за информиране на българските граждани за техните права, задължения и санкции при нарушаване на правилата на демокрацията.

4) Да алармират своевременно българската общественост, европейските и международните институции за установени нарушения на правата на българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване на гласове и други злоупотреби с избирателния процес.

5) Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по настоящия обществен договор.

6) Да изготвят заключителен експертен доклад от проведеното наблюдение и да информират българските граждани, националните и европейски институции за резултатите от гражданския мониторинг.

С оглед на ангажимента ни да предоставяме редовна информация на обществото относно подкрепата за гражданската инициатива, Асоциация „Прозрачност без граници” ще организира редовни пресконференции, на които ще дава информация относно резултатите от наблюдението. За повече информация, моля консултирайте секция „НОВИНИ“.

За детайлна информация относно изпълнение на Договора за почтеност от страна на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България, моля консултирайте секция „ИЗПЪЛНЕНИЕ”.

птември 2011 година Асоциация „Прозрачност без граници” инициира Договор за почтеност и прозрачност при финансирането и провеждането на кампанията за избор на президент и вицепрезидент на Република България, който има за цел да ангажира кандидатите, издигнати от политически партии, коалиции и инициативни комитети с прилагането на мерки срещу купуването на гласове и с провеждането на предизборна кампания в съответствие със стандартите за прозрачност, публичност и отчетност.

Текстът на Договора за почтеност можете да намерите тук . Покана за подписване на документа е отправена до всички участници в кандидат-президентската кампания. Те могат да получат оригинал на Договора за почтеност след заявка на тел. 986 79 20. За включили се в инициативата ще се считат кандидат-президентските двойки, които са изпратили надлежно подписан екземпляр на Договора на почтеност на адреса на Асоциация „Прозрачност без граници“ или по електронна поща на адрес: mbox@transparency.bg.

Същият формат на Договор за почтеност ще бъде предложен и на всички кандидати за кмет и общински съветници в страната.

Участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, както и за кметове и общински съветници, са поканени да поемат следните ангажименти:

1) Да осъществяват финансирането на предизборната си кампания в съответствие с принципите за прозрачност, публичност и отчетност, както и в пълно съответствие с изискванията на закона.

2) Да провеждат предизборната си кампания в съответствие с най-добрите международни стандарти и практики, които изключват всяка форма на нерегламентирано въздействие върху избора на българските граждани, в т.ч. купуване на гласове и контролиран вот.

3) Да гарантират високо ниво на публичност и прозрачност на процеса на финансиране на своята кампания като предоставят на представителите на Асоциация „Прозрачност без граници” възможност за извършване на граждански мониторинготносно приходите и разходите по провеждане на кампанията.

Като страна при подписването на Договора за почтеност, Асоциация „Прозрачност без граници” и нейните партньори се ангажират:

1) Да проведат граждански мониторинг за изпълнение на ангажиментите, поети в настоящия договор.

2) Предоставят експертни консултации на всички заинтересовани лица, институции и организации относно международно утвърдените стандарти за финансиране на политическата дейност и механизмите за повишаване на прозрачността и отчетността в предизборния процес.

3) Да проведат мащабна разяснителна кампания пред българската общественост за информиране на българските граждани за техните права, задължения и санкции при нарушаване на правилата на демокрацията.

4) Да алармират своевременно българската общественост, европейските и международните институции за установени нарушения на правата на българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване на гласове и други злоупотреби с избирателния процес.

5) Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по настоящия обществен договор.

6) Да изготвят заключителен експертен доклад от проведеното наблюдение и да информират българските граждани, националните и европейски институции за резултатите от гражданския мониторинг.

С оглед на ангажимента ни да предоставяме редовна информация на обществото относно подкрепата за гражданската инициатива, Асоциация „Прозрачност без граници” ще организира редовни пресконференции, на които ще дава информация относно резултатите от наблюдението. За повече информация, моля консултирайте секция „НОВИНИ“.

За детайлна информация относно изпълнение на Договора за почтеност от страна на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България, моля консултирайте секция „ИЗПЪЛНЕНИЕ”.