Кой ни подкрепя

Партньори

 • „Алианс за регионални и граждански инициативи”
 • „Алтернативи 55”
 • „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива”
 • „Граждански клуб” – Пловдив
 • „Дунавски еврорегионален граждански форум”
 • „Европейски информационен център” – Велико Търново
 • „Икар”
 • „Инициативи за гражданско общество”
 • „Институт за регионално развитие и квалификация”
 • Институт „Отворено общество” – София
 • „Консенсус”
 • „Майчин център „Българка”
 • „Нови хоризонти”
 • „Партньори” – Дупница
 • „Развитие на личността и човешките общности”
 • Фондация „Социални практики в общността”
 • „Център за образователни програми и социални инициативи”
 • „Център на НПО в Разград”
 • „Читалищна асоциация за развитие Юг”
 • „Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията“ – Благоевград

Медии

 • ТВ „ВВТ“
 • в. „Новинар“
 • радио „Фокус“
 • радио „Астра+“ – Дупница
 • ТВ „Кракра“ – Перник
 • БНТ
 • в. „Пари“