Кампания за доброволци

Асоциация „Прозрачност без граници“ предоставя възможност на студентите от специалност политология, социология, право, международни отношения, европеистика, публична администрация да проведат едномесечен стаж като доброволци наблюдатели на местните и президентски избори в Република България. Желаещите да участват следва да попълнят и изпратят приложеното заявление на адрес: aleko@transparency.bg. Краен срок за подаване на заявленията – 5 октомври 2011 г. За повече информация: тел. 986 79 20 Ваня Нушева.