ПОДКРЕПИ НИ

До настоящия момент 6 кандидат президентски двойки са се присъединили към инициативата за прозрачност на предстоящите избори, като са подписали Договора за почтеност.

Ако искате да се присъедините към нас и да станете доброволец в кампанията “САМ ИЗБИРАМ”, моля попълнете регистрационния формуляр за наблюдател на изборния ден и изпратете на samizbiram@transparency.bg. Въз основа на това ще бъдете регистриран като наблюдател от Централната избирателна комисия.