Контакти

ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА СВОБОДЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР

Координатор на инициативата “САМ ИЗБИРАМ”, осъществявана от
Гражданската коалиция, и Асоциация “Прозрачност без граници”

е-mail: samizbiram@transparency.bg, www.samizbiram.bg.

Гореща телефонна линия за сигнали за корупция: 0800 11 224
www.transparency.bg