Анализ Регионални Преброителни Центрове

Преброителите центрове са обичайна част от технологията на администриране на избори, когато те се провеждат в едномандатни избирателни райони и е изключително важно да бъде установена еднаква и надеждна процедура за отчитане на волята на избирателя. Пълният анализ можете да видите тук: Анализ Регионални Преброителни Центрове