Сигнали за купуване на гласове

Подайте Вашия сигнал за забелязана от Вас дейност по купуване на гласове или други нарушения, свързани с упражняването на контрол и незаконно въздействие върху избирателите!
Можете да сигнализирате, като позвъните на безплатната телефонна линия за сигнали на Асоциация „Прозрачност без граници“ – 0800 11 224 или на е-mail: samizbiram@transparency.bg
От името на Асоциация „Прозрачност без граници“ и на Гражданската коалицияза наблюдение на изборния процес Ви уверяваме, че Вашата пълна анонимност е гарантирана!

Информация за обратна връзка: