Видео и други материали

 

Списък на материалите

Календар (файлове в .jpg) .zip файл (1.23 MB)
Картичка (файлове в .jpg) .zip файл (3.72 MB)
Стикер (файлове в .jpg) .zip файл (1.30 MB)
Аудио спот (файлове в .wav) .zip файл (2.02 MB)
Малък банер 300×250 (файлове в .swf) .zip файл (52 KB)
Голям банер 728×90 (файлове в .swf) .zip файл (58 KB)