Местни избори

На 20 май 2012 година се проведе балотаж за избор на кмет на община Съединение. Асоциация „Прозрачност без граници“ извърши мониторинг на изборния процес. Изборите протекоха в нормална обстановка, като наблюдателите не констатираха нарушения.

В Общинската избирателна комисия не са постъпвали сигнали и жалби, в избирателните секции също не са констатирани нередности на избирателния процес.

Избирателната активност в община Съединение е 66,47%.

Асоциация „Прозрачност без граници” наблюдава изборите за общински съветници в община Кюстендил и в община Съединение със съдействието на 36 свои наблюдатели – 13 май 2012.

Сигналите, получени в рамките на изборния ден, показват отново превес на административни нарушения и проблеми с организационно-технически характер.

До 19 часа наблюдателите, монитиращи работата на Общинската избирателна комисия и на избрани секции в град Кюстендил, са констатирани следните нарушения:

- В ОИК е постъпила жалба (подадена от ГЕРБ) за грешно изписване на абревиатурата – вместо ПП „ГЕРБ” е изписано ПП „ГЕРБ” на част от допълнително отпечатаните бюлетини. ОИК е взела решение че допуснатата грешка е техническа и приема тези бюлетини за валидни.

- В ОИК е постъпила жалба (подадена от БСП) за грешно изписване на името на един от кандидатите за общински съветници – изписано е Мая

Иванова Шишкова, вместо Мая Йорданова Шишкова.

- В ОИК е постъпила жалба (подадена от ГЕРБ) за функциониращи камери, разположени срещу училищни сгради и училищни дворове. ОИК е взела

решение за предприемане на мерки за закриване или отстраняване на камерите.

- В ОИК е постъпила жалба от гражданка, която е вписана без основание (по нейно твърдение) в забранителния списък.

- Застъпници на политически партии са пропуснали да поставят своите обозначителни знаци (баджове), като тяхната регистрация е коректно извършена – представили са необходимите документи за регистрирани застъпници, но са пропуснали да поставят своите бюджове.

- В квартал „Изток” се наблюдава засилено полицейско присъствие. На 12 май 2012 г. е извършен арест на 5 граждани, като до този момент не е изяснена причината за тяхното задържане и дали има връзка с изборния процес.

- В началото на изборния ден в някои избирателни секции не са били поставени на видно място информационни материали, указващи начина на гласуване (Х) в бюлетините.

- В 11 СИК е констатирано сблъсък между активист на „Атака” и представител на избирателната комисия, като полицията се е намесила и активистът на „Атака” е изведен извън секцията.

- Извършено е вписване в допълнителния списък на лице, което е включено в забранителния списък.

- Гласоподавател с лична карта с изтекъл срок е допуснат да гласува.

- Гражданин придружава неколкократно групи от избиратели до секционна избирателна комисия, за което Асоциация „Прозрачност без граници” е подала сигнала до МВР.

Изборният процес в община Съединение протича нормално, като до този момент са получени следните данни:

- В ОИК е постъпила жалба (подадена от БСП), в която се твърди, че кметът на с. Царимир и съпругата му превозват избиратели до секционната избирателна комисия. Сигналът е потвърден от председателя на СИК.